2019/2020‎ > ‎

Šola kreativnega pisanja
Šola kreativnega pisanja - za odrasle


Na delavnicah bomo spoznavali različne zvrsti literature in preko pogovorov, vaj, branja ... postali mojstri pisanja. Program delavnic je razdeljen na trimesečne sklope. Srečevali se bomo 1 krat tedensko.Program delavnic


Letos bomo delavnice razdelili na dva večja sklopa. V prvem sklopu bomo obravnavali svetovne pravljice. Podrobneje bomo spoznali morfologijo in psihologijo pravljic, prebirali bomo svetovne pravljice in basni, se o njih pogovarjali in spoznavali domišljijski svet književnih likov iz pravljičnega sveta. Pravljice so neizčrpna zakladnica ljudske modrosti, so prikaz življenja in mišljenja iz davne preteklosti, ki pa ga velikokrat lahko preslikamo v sodobni svet. Menimo, da so pravljice skoraj obvezno učno gradivo, če se želimo resneje ukvarjati s pisanjem. 

Po pravljičnem sklopu bomo počasi prešli na drugega, na pisanje kratkih zgodb. Tudi tu bomo prebirali kratke zgodbe znanih pisateljev, se spoznavali s teorijo in značilnostmi ter strukturo kratkih zgodb. Prvi naš resnejši izziv bo preslikava ene svetovne pravljice v sodobno kratko zgodbo. Sposodili si bomo njeno osrednjo snov, morda književno osebnost, dogodek, čustvovanje, motive ... karkoli in napisali kratko zgodbo v stvarnem svetu. Pri tem bomo uporabljali različne tehnike in zabavne vaje, ki nas bodo spontano vodile do izdelka, na katerega bomo upravičeno ponosni. 

Vaje bodo velikokrat skupinske in zabavne, tudi nesamozavestni začetniki, se bodo ob njih zabavali, kajti držimo se Shakespearovega prepričanja, da nič ni dobro ali slabo samo po sebi; vse je odvisno od našega razmišljanja. Tako razmišljanje se bomo trudili ohraniti ves čas našega druženja.  

Besedila tečajnikov lahko objavimo tudi v našem spletnem časopisu Spletni čas.


Termin


Delavnice bodo potekale enkrat na teden, predvidoma vsak petek, od 18.00 do 20:00. S prvo delavnico začnemo 9.novembra 2018.Trajanje srečanj


120 min s krajšim odmorom.Kakšna besedila smo ustvarjali v preteklosti?


Oglejte si fotografije in besedila, ki so nastala na preteklih delavnicah, na spletnih straneh Društva Mari o net.te, s katerim tesno sodelujemo.
O mentorici


Delavnice vodi Vanja Čibej, ki se že vrsto let ukvarja s pisanjem pesmi in proze. Že od leta 2013 vodi Šolo kreativnega pisanja in je avtorica motivacijskega priročnika 365 tem za kreativno pisanje, ki temelji na ročnem pisanju besedil s pomočjo asociacij in vzpodbuja spontano pisanje tako kot nam tečejo lastne misli. Je soustanoviteljica spletnega časopisa Spletni čas, kjer občasno objavlja tudi svoje prispevke.