O društvuKulturno društvo VNL
, Associazione culturale VNL, je samostojno, prostovoljno in nepridobitno združenje ljudi, ki z ljubiteljskim delovanjem uresničujemo svoje interese na področju literature, pisanja člankov, objave javnih dogodkov, umetniške fotografije in druge vizualne umetnosti, ki prispevajo k bogatenju kulturnega življenja v ožjem in širšem okolju.

Spodbujamo višjo kakovost komuniciranja.

Združujemo ljubitelje umetnosti na področju kreativnega pisanja in literature, medijev in vizualne umetnosti, ki so pripravljeni sodelovati pri lastnem uresničevanju in skupnem uresničevanju nalog društva.

Svojim članom omogočamo, da si pridobijo in širijo znanje s področja literature, medijev in vizualnih umetnosti.

Ohranjamo slovensko kulturno identiteto v ožjem in širšem prostoru. 
Prirejamo ustvarjalne delavnice, za otroke in odrasle.

Urejamo spletni časopis Spletni čas.

O NAS

Naloge društvaNaše naloge so: 

- Ustvarjanje na področju kreativnega pisanja, medijev in vizualnih umetnosti,

- širjenje in promocija področij svojih dejavnosti,

- vzpodbujanje članov, da se aktivno ukvarjajo na vseh področjih ustvarjalne dejavnosti društva,

- vzpodbujanje ustvarjalnosti v ožji in širši okolici,

- medkulturno povezovanje z društvi in podobnimi organizacijami,

- vzpodbujanje in omogočanje članom udeležbo na razstavah, delavnicah, tečajih, natečajih, izobraževanjih in seminarjih, tako doma kot v tujini,

- pripravljanje natečajev in razstav,

- organiziranje predavanj, seminarjev, tečajev, natečajev, ustvarjalnih delavnic, debatnih klubov, projekcij, predstavitev in drugih kulturnih dogodkov,

- strokovno in umetniško sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami,

- ukvarjanje s pridobitno dejavnostjo s svojega področja dela.


O NAS

Cilji društva- Širjenje in razvijanje kulturno-umetniških dejavnosti, bogatenje kulturnega življenja in ljubezni do slovenskega jezika,

- spremljanje, soustvarjanje in osveščanje uporabnikov o trendih kulturno družabnega dogajanja,

- ustvarjanje prostora, kjer se pridobiva in širi znanje s področja literature, medijev in vizualnih umetnosti,

- širjenje interesov in vsebin na druga področja kulture, športa, gospodarstva, računalništva - druge naravoslovne in družboslovne smeri,

- povezovanje ljudi s enakimi, podobnimi ali drugačnimi mišljenji in znanji,

- sodelovanje na javnih razpisih in natečajih,

- razpoznavnost in dolgoletna tradicija.

O NAS

ČlanstvoVsakdo, ki sprejema statut društva, podpiše pristopno izjavo in plača članarino, lahko postane član društva. Redni člani morajo plačati članarino do 31.3. v tekočem letu. Člani društva so lahko tudi osebe, mlajše od 18 let. Pristopno izjavo podpišeta oba, bodoči član in njegov zakoniti zastopnik. Član društva lahko postane tudi tujec. Članstvo je prostovoljno.


- statut društva
- pristopna izjava

Želiš postati član? Piši na info@pisarnavnl.si ali info@inovelmedia.si.O NAS

Organi društva


Organi društva so:

- predsednik,

- tajnik

- zbor članov,

- blagajnik,

- nadzorni odbor.


O NAS

Članarina in cenik programovNovi člani:                 10 €
Stari člani in otroci :    5 €


Cenik za člane društva
ProgramTrajanjeZnesek
 Individualne učne ure za osnovnošolce 60 minut  10 €
 Ustvarjalne delavnice - otroci 120 minut 4x/mesec 30 €
 Ustvarjalne delavnice - odrasli 120 minut 4x/mesec 40 €


Cenik za zunanje
ProgramTrajanjeZnesek
 Individualne učne ure za osnovnošolce 50 minut  10 €
 Ustvarjalne delavnice - otroci 120 minut 4x/mesec 35 €
 Ustvarjalne delavnice - odrasli 120 minut 4x/mesec 45 €V kolikor se v društvo vpiše več članov družine priznavamo popust v višini 5 - 20 %. Primere obravnavamo posamezno.


O NAS


Vizitka


O NAS