DOMOV‎ > ‎

Grafično oblikovanje


Nevsiljivo nagovarjamo ciljno publikoGRAFIČNO OBLIKOVANJEGrafično oblikovanje zahteva občutek za estetiko, ustvarjalnost in poznavanje marketinga. Vsi ti dejavniki pomembno vplivajo na uspešnost vizualne komunikacije.

Grafično oblikovanje je uporabna umetnost s katero želimo doseči kar najboljši vizualni učinek s pomočjo slik, forme in barve. 

Je ustvarjalni proces, ki ga skupaj z vami izvedemo in prilagodimo vašim željam in potrebam. Oblikovalki trArta se zavedava, kako pomembna je osebna nota za uporabnike naših storitev, zato največji pomen dajeva osebnemu pristopu. 

Grafične prvine in njeni simboli so za podjetje njegova identiteta. Z njimi dosežemo prepoznavnost, so prvi in najpomembnejši stik, ki pove največ o podjetju in ki si ga najlažje zapomnimo.

Skrbno in kakovostno oblikovanje ter osebni pristop sta najini najbolj pomembni lastnosti.
 


CGPGrafično oblikovanje je umetnost izbiranja in dekoracije elementov kot so tipografija, fotografija, ilustracija, simboli in barve, s ciljem prenosa nekega sporočila ciljni publiki. Zadnje čase se uporablja izraz 'vizualna komunikacija', ki pomeni čim boljše doseganje funkcije informacije s pomočjo dodeljevanja forme in oblike.

Naloga grafičnega oblikovalca je kombiniranje vizualnih in besednih elementov v organizirano in učinkovito celoto.

Pisci tekstov kreirajo besede in slogane, fotografi in ilustratorji kreirajo vizualne elemente, tipografi različne tipografije (izdelava črk npr. Times New Roman), medtem ko grafični oblikovalci ustvarjajo celotno kompozicijo vizualne komunikacije.

Delovanje grafičnega oblikovanja se kaže v oblikovanju celotne grafične podobe.

V Ateljeju trArt skrbimo za vse to in še več. Skrbno in z entuziazmom spremljamo razvoj na področju sodobnega oblikovanja z namenom, da pridemo do kar najboljših rezultatov.

Dobra celostna grafična podoba nagovarja ciljno publiko, poskrbi za razumevanje in vzpostavlja medsebojno komunikacijo.
IZDELKI CGPCelovito grafično podobo dosežemo z različnimi elementi, kot so logotip, vizitka, pisemski papir (ponudba, račun, dopis,...), poslovna mapa, reklamni material (zloženke, letaki,...), žig, označevalna tabla, zastava, prosojnice za predstavitve, spletna stran.

Logotip

Izhaja iz grške besede logos, ki pomeni znak, jezik. Sopomenke so logo, simbol, oznaka, emblem, brand, znamka, ...
Je osnovna in največkrat najpomembnejša vizualna vizitka in predstavlja identiteto podjetja. Logotip najprej vidimo in si ga dolgoročno zapomnimo. Logotip je element po katerem prepoznamo najbolj prepoznavne.

Logotip je lahko dvodimenzionalen ali trodimenzionalen (2D, 3D), v kombinaciji med črkami, sliko ali ilustracijo. Nekateri menijo, da je logotip sestavljen iz posebno oblikovanih črk, emblem pa predstavlja kombinacijo ikon, ilustracij in risb. Danes tega ne ločujemo več.

Atelje trArt se ukvarja z oblikovanjem logotipov. Delo opravljamo z veseljem in profesionalno. Ljubimo umetnost in estetiko in smo posebej občutljivi za zaznavanje notranjih emocij, ki spodbujajo vizualni vtis.

Znano je, da v nekaj sekundah pridobimo splošni vtis, zato je zelo pomemben 'pravi logotip', ki ustvari takojšnji vtis na naše čute.

Vizitka

Vizitka je še vedno pomemben promocijski element za podjetje. Z njimi se predstavljamo svojim poslovnim partnerjem. Vsebuje informacije z imenom in naslovom lastnika ter drugimi osnovnimi podatki o podjetju, med drugim tudi logotip. Vizitka je lahko elektronska ali pa v obliki tiskovine.

Pisemski papir 

Našim poslovnim partnerjem se predstavljamo tudi preko dokumentov, kot so ponudba, račun, dopis in drugi. S primerno oblikovno formo pomembno vplivamo na svoje poslovne partnerje. Oblikovani dokumenti so pokazatelji resnosti, urejenosti in profesionalnosti poslovanja.

Poslovna mapa, zloženke, letaki, označevalna tabla, žig, zastava ...

So prav tako prvine grafičnega oblikovanja s katerimi se promoviramo in predstavljamo svoji ciljni publiki. Nekateri dizajni so trajnejši (poslovna mapa, zastava, žig in označevalna tabla), nekatere pa sproti dopolnjujemo s svežimi novicami in akcijami v podjetju. Za vse te elemente pripravimo skupno, enotno formo.

Prosojnice

Izdelamo osnutek, ozadje in formo prosojnice za predstavitve podjetja v PowerPointu ali kakšnem drugem orodju.

Spletna stran 

Izdelamo osnutek spletne strani upoštevajoč enotno obliko, 'rdečo nit' celotne grafične podobe podjetja.OBLIKOVANJE TISKOVIN
Urejamo črke in besede v vrstice, odstavke in stolpce, ki vsebuje mnogo opravil in fines skrivne tradicionalne tipografije in moderne digitalne tipografije.

Oblikovanje tiskovin je sestavljena iz več faz:

  • vnos in prelom teksta,
  • obdelava slik, fotografij, vektorske grafike,
  • priprave za tisk.Oblikujemo: plakate, letake, nosilne vrečke, voščilnice, ovitke za DVD, diplome, priznanja, obrazce,kataloge, prospekte, revije in knjige.

Izdelujemo ilustracije, risbe, ... za leposlovne knjige in pesmarice.


Po oblikovanju je potem še nekaj korakov do tiska, med drugim tudi pravilna izbira papirja.FAZE OBLIKOVANJA TISKOVINOblikovanje tiskovin je sestavljena iz več faz:
  • vnos in prelom teksta,
  • obdelava slik, fotografij, vektorske grafike,
  • priprave za tisk.
S pomočjo programa za grafično oblikovanje strani urejamo črke in besede v vrstice, odstavke in stolpce, ki vsebuje mnogo opravil in fines skrivne tradicionalne tipografije in moderne digitalne tipografije.

Tekst lahko vnašamo preko najbolj enostavnih programov, dovolj je že NotePad, malo bolj napreden WordPad ali najbolj poznan Microsoftov Word, pa tudi v Open Office za Linux kot tudi za Windows. Vsi ti komercialni programi so dovolj za enostaven vnos teksta. Ko pa neko publikacijo pripravljamo za resni tisk (katalog, publikacija, knjiga, revije, brošure ...), le ti ne zadostujejo več.

Za resno oblikovanje se uporabljajo programi, kot je QuarkXpress, ali po mnenju nekaterih boljši, Adobe InDesign. Namen teh programov je ureditev tekstov, risb, tabel, grafikonov, na najboljši način v neko celoto, po pravilih tipografije in grafičnega oblikovanja. Tako pripravljena tiskovina gre lahko direktno v tiskanje ali pa v predpripravo za tisk, če tiskamo na klasičen način. 
To urejanje v celoto, danes še vedno imenujemo 'prelom' (teksta, tiskovine).

Pomembno pri tem je, da pri pripravi 'preloma' uporabljamo tudi ostale primerne programe, program za obdelavo slik ali rasterske grafike kot je Adobe PhotoShop in program za risanje in obdelavo vektorske grafike - Corel Draw ali Adobe Illustrator.

'Prelomljena' oz. pripravljeno tiskovino shranimo v različnih formatih (.psd v PhotoShopu, .cdr v Corel Drawu) ali v nekem univerzalnem formatu kot je pdf ali eps. V teh formatih zagotovimo kvaliteto, natančnost in hitrost. Kateri format pripravimo, pa je odvisno za kaj ga bomo uporabili. 

PDF je okrajšava za Portable Document Format, ki je univerzalni format elektronskih dokumentov, ki se lahko prenašajo iz računalnika na računalnik, ne da bi se pri tem spremenil originalni izgled strani. Vsi fonti, slike in fotografije ostanejo take, kot so bile izdelane na originalnem računalniku. PDF pregledujemo z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader, ki ga imajo vsi računalniški operacijski sistemi. Prvotni PDF (iz leta 1993) je bil izdelan samo za elektronske dokumente, kasneje so ga dopolnili in danes se uporablja tudi pri pripravi za tisk in je resna konkurenca PostScript tehnologiji.

PostScript je programski jezik, ki je specializiran za opis strani in ima vse elemente programskih jezikov kot so Basic, Pascal ali C++, s tem, da ima vgrajene dodatne funkcionalnosti izključno namenjene za opisovanje tekstov in grafičnih objektov. PostScript potrebuje interpreter, ki je običajno vgrajen v izhodne naprave. Imenuje se RIP (Raster Image Processor). Interpreter pretvarja tekst in opis strani v bitmapo (točkice), ki se odtisnejo na papir.
Po oblikovanju, se 'prelomljena tiskovina' prenese v neki studio, ki iz elektronske oblike tiskovine prenesejo na film ali direktno na tiskarsko ploščo.

Temu pa sledi tiskanje.

Vse elemente celostne grafične podobe uredimo v 
Priročnik CGP.
Celostna grafična podoba (CGP) je močno marketinško orodje