DOMOV‎ > ‎

Storitve IT

... načrtujemo, razvijamo poslovne in IT rešitve ...IT REŠITVEPodjetjem nudimo podporo in svetovanje pri uskladitvi in informatizaciji poslovnih procesov in drugih sistemov.

Vse panoge v gospodarstvu trenutno doživljajo hitre in obsežne spremembe ter tehnološke inovacije.

Velika konkurenca na trgih postavlja nove zahteve za podjetja in ponudnike storitev, ki morajo neprestano širiti nabor svojih storitev ter obenem izboljšati svoje razvojne postopke. Cenovni pritiski narekujejo podjetjem k prizadevanjem nižanja stroškov. 

Pogost pristop je, da upravljanje z informacijsko podporo prepustijo zunanjim izvajalcem in se osredotočijo na ključne poslovne procese. Vedno večje so tudi potrebe po sodelovanju s partnerji in dobavitelji, pri čemer pomembno vlogo igra prav informacijska tehnologija.

Prav tako zagotovimo podporo pri hitrem razvoju in spremembah storitev ter z njimi povezanih poslovnih in podpornih procesov.
RAZVOJ IRUkvarjamo se z načrtovanjem, razvojem, namestitvijo in vzdrževanjem poslovnih in IT rešitev, ki našim strankam omogočajo doseganje odličnih rezultatov.


V atmosferi zaupanja ustvarjamo celovite rešitve, prilagojene njihovim potrebam in zahtevam, ter povezujemo ljudi s pomočjo razumljive in uporabnikom prijazne informacijske tehnologije.


Postavimo celovito IT strategijo, pomagamo pri optimizaciji poslovnih procesov in predlagamo IT rešitve majhnim in srednje velikim podjetjem.


Za naše storitve so bodo odločili tisti, ki se zavedajo, kako pomembna je dobra informacijska podpora za doseganje pozitivnih poslovnih učinkov in želijo v celoti ali delno prepustiti IT podporno dejavnost zunanjim strokovnjakom.


Rešitve preverjamo s priznanimi strokovnjaki, s katerimi tesno sodelujemo in so vredni zaupanja ter zanesljivi poslovni partnerji
CELOVITA PODPORAZa podjetja so podporni procesi informacijske tehnologije strateško pomembni. Brez informacijske tehnologije si danes skoraj ne predstavljamo poslovanje podjetja.


Na voljo so različni kanali, ki so se razvili v zadnjih nekaj desetletij na področju informatike in komunikacij,od svetovnega spleta, različnih omrežij pa do poslovnih računalniških aplikacij.


Ne glede kako je tehnologija razvita, pa so postopki in metodologije razvoja in vzdrževanja podobni, le orodja s katerimi izdelamo posnetke stanja, analiziramo, snujemo in načrtujemo nove informacijske rešitve, so se spremenili. Pred uvedbo kakršnih koli tehnologij je potrebno iti skozi naštete faze razvojnega cikla.

Pri nas se skrbno posvetimo vsem fazam razvoja ali vzdrževanja informacijskih rešitev in sledimo novostim.

Poskrbimo za celovito informacijsko podporo. Rezultat našega dela je kvalitetno in profesionalno izvršena storitev.
POSLOVNI PROCESIPoskrbimo za optimizacijo poslovnih procesov.

V vsakem podjetju tečejo poslovni procesi za doseganje kar najbolj učinkovitega poslovanja (kakovost, hitrost, stroškovna ugodnost).

Procese je potrebno nenehno spreminjati in prilagajati tržnim razmeram. Spreminjajo se znotraj podjetja (dodajanje novih izdelkov, storitev, spreminjanje obstoječih, ...), kot tudi izven podjetja, v zunanjem svetu (nova tehnologija, novi pogoji, zakonodaja,...). 

Sistemsko in metodološko izdelamo posnetek stanja (As Is), ga analiziramo in načrtujemo nove, optimizirane (To Be) poslovne procese.

Poslovne procese modeliramo s pomočjo slikovnih in besedilnih objektov in podamo predlog rešitve za boljše upravljanje in obvladovanje poslovnih procesov.DOBRA PRAKSADelo temelji na načrtovanem, koordiniranem delu med naročnikom in PISARNO VNL upoštevaje najboljšo prakso.


Za naročnika naših storitev lahko izvajamo vnaprej dogovorjena dela preko naročila. Za večja dela se dogovorimo preko pogodbe o sodelovanju.


Rezultat izvedbe del je vedno izdelek. Delamo po metodologiji projektnega dela, v katerega so vključene vse njegove faze, od vmesnih preverjanj izvajanja do končne potrditve s strani naročnika.


PISARNA VNL opravlja storitve na svojem sedežu, ko je to možno, sicer pa na sedežu naročnika ali tretje stranke. Po dogovoru poteka komunikacija tudi preko drugih IT tehnologij.

Izdelki posameznih storitev so praviloma »izdelki na ključ« in vsebujejo:

Predračun naročene storitve:

  • z oceno obsega del in klasifikacijo storitev,
  • s posameznimi aktivnostmi, ki jih je potrebno izvesti in
  • z rokom izvedbe.

Poročila o opravljenem delu

  • Poročilo v različnih oblikah po fazah izvedbe projekta v odvisnosti od izvedene storitve in posebnih zahtev naročnika, vedno pa v obliki dokumenta.Verifikacijo opravljene storitve
  • Verificiranje izdelka se vrši v dogovorjenih rokih, s potrditvijo poročila o opravljenem delu. Dokumenti se izmenjujejo po e-mailu med izvajalcem in naročnikom storitev.


Smo izkušeni informatiki z bogatim znanjem iz informacijske tehnologije. 


Z nami sodelujejo strokovnjaki z znanjem na različnih področjih IT.