Učna pomoč za osnovnošolceUčna pomoč za osnovnošolceRadi imamo otroke in jih znamo motivirati. Nekateri otroci se v šoli ne znajdejo najbolje in ne dosegajo takšnega učnega uspeha, kot bi si želeli starši, pa tudi otrok. 

Pri nas ne izvajamo samo klasičnih inštrukcij za posamezne predmete, temveč otroku pomagamo celovito.

Učno pomoč izvajamo individualno, vedno samo z enim učencem hkrati. Skupaj z njim pripravimo osebni načrt, razvijamo različne tehnike učenja ter spodbujamo, da doseže boljše učne rezultate. Preko iger izboljšujemo koncentracijo, spomin, komunikacijo, govorno izražanje, branje, sistematičnost in samozavest. 
Sodelovalno učenjeSodelovalno učenje pomeni, da skupaj z osnovnošolcem izdelamo njegov osebni načrt: postavimo si učne cilje, raziskujemo ovire, jih odpravljamo, ponavljamo in utrjujemo učno snov, krepimo socialne spretnosti, krepimo samopodobo preko pogovorov in igre, prilagajamo učne strategije in poiščemo njegove interese, sposobnosti in nadarjenosti. 

Veliko se posvečamo tudi slovenščini, saj je dobro znanje jezika najbolj pomembno za razumevanje snovi.

Naše ure minejo na mah, izogibamo se suhoparnosti učenja, ure velikokrat popestrimo z igrami in različnimi tehnikami učenja, ki jih prilagodimo glede na osebne značilnosti otroka oz. mladostnika. 

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce


Komu so namenjene učne ureUčne ure so namenjene osnovnošolcem, da bi lažje in bolje razumeli snov določenega predmeta. Primanjkljaj pri znanju lahko nastane zelo hitro, bodisi ker so morda manjkali v šoli ali pa je snov prehitro podana in težje spremljajo razlago. Mnogi se tudi ne znajo učiti, nekateri se ne morejo skoncentrirati, tistim, katerih materni jezik ni slovenščina, predstavlja veliko oviro pri doseganju želenih učnih rezultatov.

Otrokom pomagamo odpravljati različne stiske, ki so nastale v povezavi s šolo in učenjem.

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce


Kdo izvaja učne ureNaši člani in sodelavci imajo širok nabor znanja in izkušenj, ki so si jih pridobivali z delom preko različnih delavnic za otroke, preko rednega in prostovoljnega dela z otroki s težavami pri doseganju učnih ciljev. Sodelujemo pa tudi z drugimi društvi in pristojnimi institucijami na Obali.  

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce


Skupaj smo s staršiPredvsem nudimo podporo staršem, ki so preveč zaposleni in ne zmorejo ali pa se ne želijo preveč ukvarjati s šolskimi obveznostmi svojih otrok, saj želijo z njimi preživeti prosti čas drugače. 

Če starši ugotovijo, da ima njihov otrok:

- slabe učne navade,
- nizke ocene pri posameznih predmetih,
- odklonilno vedenje do šole,
- vedenjske težave,
- težave pri odraščanju,
- slabo samopodobo,
- težave pri slovenščini (ni njihov materni jezik!),
- težave pri vzpostavljanju stikov z vrstniki in odraslimi,
- večji primanjkljaj znanja, ker so manjkali v šoli,
- premajhno samozavest,

potem je učna pomoč prava izbira za njihovega otroka.


Tistim otrokom, ki pravijo

"Ne morem se skoncentrirati."
"V šoli se dolgočasim."
"Učiteljica me ne upošteva dovolj."
"Ne da se mi učiti."
"Tudi, če se učim, ne dosežem rezultata."
"Šola je brezvezna."
"Saj je vseeno, ali imam šolo ali ne, saj dela itak ne bom dobil."
"Ne zanimajo me predmeti v šoli, vse, kar me zanima, lahko dobim na internetu."

pomagamo pri razvijanju vrednot, kot je vse življenjsko izobraževanje, dober odnos s starši, vrstniki, skrb za soljudi in naravo in medsebojna pomoč.

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce


Na strani otrokPri nas je dobrodošel vsak otrok, ne glede na biološke, osebnostne, statusne, etične, verske, ideološke, socialne in politične razlike. Spoštujemo njegove potrebe in dostojanstvo.

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolceUrnik in kraj izvajanja učne pomočiUčno pomoč izvajamo vsak popoldan od 13. ure dalje, od ponedeljka do sobote, v soboto tudi dopoldan.

Posamezna učna pomoč traja 50 ali 90 minut.  

Učne ure izvajamo na domu ali pa v našem prostoru, ki je v Izoli.

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce


Kontakt 
GSM: 040 507 422 (Vanja Čibej)

https://sites.google.com/a/pisarnavnl.si/pisarna/ucna-pomoc-za-osnovnosolce